Category: Basından

İstanbul Esenyurt’ta Dersim 38 anması ve paneli yapıldı

Dersim tarihini araştıran Tarihçi Yazar Ali Kaya; “Dersim 1937- 1938 yılına kadar Osmanlıdan başlayarak Cumhuriyet dönemi de dâhil olmak üzere 118 harekât düzenlenmiştir. Bunların temel nedeni Dersimlilerin Alevi inancına sahip olmalarından kaynaklanmaktadır”.

Dersim tarihini araştıran Tarihçi Yazar Ali Kaya; “Dersim 1937- 1938 yılına kadar Osmanlıdan başlayarak Cumhuriyet dönem...

Read More »