Category: Makaleler

Munzur Dağları’nın Nadir ve Tehlike Altındaki Bitki Örtüsü

Bir ülkeye kimliğini kazandıran değerlerin başına “Doğal ve Tarihsel Çevresi” gelir. Bin yılardan bu yana çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiş Anadolu’muzda, Tunceli’mizde (Dersim’de) bir çok kültürün özellikle de bölgemizde Muşkiler’in, Karduklar’ın, Sümerler’in, Mittaniler’in, Hititler’in, Asurlar’ın, Alziler’in, Urartular’ın, Medler’in, Persler’in, Bizanslar’ın, Makedonya, Kapadokyalılar’ın, Partlar’ın, Arsaklar’ın, Sasaniler’in, Araplar’ın, Selçuklular’ın, Safeviler’in, Osmanlılar’ın vb. kültürlerin birikimi ile oluşmuşlar.

Bir ülkeye kimliğini kazandıran değerlerin başına “Doğal ve Tarihsel Çevresi” gelir. Bin yılardan bu yana çeşitli uygarl...

Read More »

Dersim adı ve anlamı

Dersim, Gileki (Dimilik) “der” (kapı), “sim” (gümüş), Zazaca’da, Dersimce ise “deyr-sim” sözcüklerinden oluşan bir isim tamlamasıdır.

Dersim, Gileki (Dimilik) “der” (kapı), “sim” (gümüş), Zazaca’da, Dersimce ise “deyr-sim” sözcüklerinden oluşan bir isim...

Read More »

Alevi inancını siyasete ve ranta alet edenler

Kafaları “Ateizm” daha doğrusu “Nihilizm” ile karma karışık olmuş kişiler, son günlerde “Alemi sersem, herkesi kör” sanarak, kendi kafalarındaki karışıklığı “Alevilerde kafa karışıklığı” ve “doğal din” başlığı ile kamuoyuna şırınga edip, inançlı halkımızın zihinlerinde sansasyon yaratmaya tüm güçleriyle çalışmaya soyunmuşlardır.

Kafaları “Ateizm” daha doğrusu “Nihilizm” ile karma karışık olmuş kişiler, son günlerde “Alemi sersem, herkesi kör” sana...

Read More »

Sarı Saltık

Sarı Saltık, 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde yaşamış erenlerdendir.

Sarı Saltık, 13. yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde yaşamış erenlerdendir. (daha&helliip;)

Read More »