Category: Sempozyum Bildirileri

Tarihte Zazalar ve Zazaca

Zaza sözcüğüne ilk olarak medeniyetin beşiği olan Mezopotamya’daki Sümer yazıtlarında rastlanmıştır. Yazıtlarda, Nini Zaza Tapınağı’ndan bahsedilmektedir. Fenikeliler ve Kenaniler de bu tapınaklarda ibadet ederlerdi.

Zaza sözcüğüne ilk olarak medeniyetin beşiği olan Mezopotamya’daki Sümer yazıtlarında rastlanmıştır. Yazıtlarda, Nini Za...

Read More »

Ehl-i Hak Topluluklar

Tarihçi – yazar Ali Kaya’nın 2. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu’ndaEhl-i Haklar üzerine yaptığı sunumun tam metni.

Tarihçi - yazar Ali Kaya'nın 2. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu'ndaEhl-i Haklar üzerine yaptığı sunumun tam met...

Read More »