Dersim Katliamı

20. Yüz­yıl­da dün­ya­nın çe­şit­li yer­le­rin­de ol­du­ğu gibi Der­sim­de de 1937-1938 ta­ri­hin­de 150 bin nüfus ol­ma­sı­na rağ­men, sür­gün­ler­le...

Read More »

Kültür

Kültür: İnsan türüne özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler. (daha&helliip;)

Read More »

Bilimsel Demokratik Eğitim ve Kökten Dinselleştirme Eğitimi

  Bilimsel demokratik eğitimi insan merkezli eğitimdir. İnsana, topluma eğitim politikası geliştirenlere eğitim bilim emekçilerine, öğretmen yeti...

Read More »

Tarihte Zazalar ve Zazaca

Zaza sözcüğüne ilk olarak medeniyetin beşiği olan Mezopotamya’daki Sümer yazıtlarında rastlanmıştır. Yazıtlarda, Nini Zaza Tapınağı’ndan bahsedilmekte...

Read More »

SEYİT RIZA ( 1856-14-15 KASIM 1937 )

Seyit Rıza; Seyit Ahmet Tübi evlatlarındandır. Seyit Ahmet Tübi’den sonra, sırasıyla soyu Seyit Şeyh Hasan, Seyit Hüdaverdi, Seyit Allahverdi, Seyit H...

Read More »

Kültür

Ali KAYA Kültür: İnsan türüne özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler. (daha&helliip;)

Read More »

Alevilikte İnanç ve İbadet Esasları

Yazar Ali Kaya'nın Alevilikte İnanç ve İbadet Esasları makalesini okumak için tıklayınız. YAZIYI OKUMAK İÇİNTIKLA

Read More »

Alevi İnancını Siyasete ve Ranta Alet Edenler

Kafaları “Ateizm” daha doğrusu “Nihilizm” ile karma karışık olmuş kişiler, son günlerde “Alemi sersem, herkesi kör” sanarak, kendi kafalarındaki karış...

Read More »

Dersim Katliamı

20. Yüz­yıl­da dün­ya­nın çe­şit­li yer­le­rin­de ol­du­ğu gibi Der­sim­de de 1937-1938 ta­ri­hin­de 150 bin nüfus ol­ma­sı­na rağ­men, sür­gün­ler­le be­ra­ber on bin­ler­ce kişi kı­yı­ma ve sür­gün­le­re maruz kal­mış­tır. 

20. Yüz­yıl­da dün­ya­nın çe­şit­li yer­le­rin­de ol­du­ğu gibi Der­sim­de de 1937-1938 ta­ri­hin­de 150 bin nüfus ol­ma...

Read More »

Kültür

Kültür: İnsan türüne özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler.

Kültür: İnsan türüne özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler. (daha&helliip;)

Read More »

Bilimsel Demokratik Eğitim ve Kökten Dinselleştirme Eğitimi

  Bilimsel demokratik eğitimi insan merkezli eğitimdir. İnsana, topluma eğitim politikası geliştirenlere eğitim bilim emekçilerine, öğretmen yetiştiren kurumlara, toplumsal ve eğitim alanındaki örgütlere, öneriler getirirken mutlaka özgür ve eşitlikçi bir toplum için kendi alternatifini ortaya koymalıdır.

  Bilimsel demokratik eğitimi insan merkezli eğitimdir. İnsana, topluma eğitim politikası geliştirenlere eğitim bil...

Read More »

Tarihte Zazalar ve Zazaca

Zaza sözcüğüne ilk olarak medeniyetin beşiği olan Mezopotamya’daki Sümer yazıtlarında rastlanmıştır. Yazıtlarda, Nini Zaza Tapınağı’ndan bahsedilmektedir. Fenikeliler ve Kenaniler de bu tapınaklarda ibadet ederlerdi.

Zaza sözcüğüne ilk olarak medeniyetin beşiği olan Mezopotamya’daki Sümer yazıtlarında rastlanmıştır. Yazıtlarda, Nini Za...

Read More »