Tasavvuf ve insanı kamil

Tasavvuf Nedir? Tasavvuf sözcüğü Yunanca bilgi anlamına gelen “Sofhos” sözcüğünden türetilmiştir. Akıl anlamında kullanılmıştır. İslam’da kullanılan tasavvuf her iki anlamda yani bilgi ve aklı kapsamaktadır.

Tasavvuf Nedir? Tasavvuf sözcüğü Yunanca bilgi anlamına gelen “Sofhos” sözcüğünden türetilmiştir. Akıl anlamında kullanı...

Read More »

Ali Kaya Sevgi TV programında

Alevi Gündem programımızda Pazartesi, 9 Kasım 2020 tarihinde, mihmanım değerli tarihçi ve yazar, Ali Kaya hocamızla birlikteyiz “İran coğrafyasında yaşayan bir Alevi topluluğu olan Ehli-Haklar, inanç esasları ve Dersim Aleviliği ile benzerliği “üzerine muhabbet ediyoruz

Programı izlemek için linki tıklayınız…

https://fb.watch/1UOrlnMKRH/

Alevi Gündem programımızda Pazartesi, 9 Kasım 2020 tarihinde, mihmanım değerli tarihçi ve yazar, Ali Kaya hocamızla birl...

Read More »

Dersim Katliamı

20. Yüz­yıl­da dün­ya­nın çe­şit­li yer­le­rin­de ol­du­ğu gibi Der­sim­de de 1937-1938 ta­ri­hin­de 150 bin nüfus ol­ma­sı­na rağ­men, sür­gün­ler­le be­ra­ber on bin­ler­ce kişi kı­yı­ma ve sür­gün­le­re maruz kal­mış­tır. 

20. Yüz­yıl­da dün­ya­nın çe­şit­li yer­le­rin­de ol­du­ğu gibi Der­sim­de de 1937-1938 ta­ri­hin­de 150 bin nüfus ol­ma...

Read More »